Více času na podstatné

Rokycany mají schválenou dotaci u 15 projektů podporujících životní prostředí

21.01.2010 06:50

Během prvních dvou let existence Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byla schválena dotace pro 15 projektů z okresu Rokycany. Celostátní okresní průměr je 40 schválených projektů. Zatímco v průměru na okres připadá 627 milionů korun, objem dotací na Rokycansku bezmála 249 milionů korun. Jedním z úspěšných žadatelů byla také obec Břasy s plánem na vybudování sběrného dvora v obci.

 

„Nový sběrný dvůr zlepší kvalitu odpadového hospodářství a doplní systém odděleného sběru v Břasech a jeho okolí. O projekty související se snižováním produkce odpadu a jeho kvalitnějším nakládáním je mezi žadateli velký zájem - od zahájení Operačního programu Životní prostředí bylo dosud schváleno 392 žádostí s finanční podporou ve výši 3,8 miliardy korun," říká projektová manažerka Klára Malíková ze Státního fondu životního prostředí ČR. Předpokládané celkové náklady projektu jsou představují téměř 4,6 milionu korun, přičemž schválená dotace z Operačního programu Životní prostředí je 4,1 milionu korun.

Ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys vyplývá, že obce v okrese Rokycany se příliš nestarají o třídění odpadu - v porovnání s jinými obcemi Plzeňského kraje vykazují velmi nízký počet sběrných sítí nádob na tříděný odpad a menší množství recyklovaného odpadu. I z hlediska čistoty ovzduší má Rokycansko značné rezervy. Údaje o emisích jsou zde druhé nejvyšší v kraji. Okres se naopak řadí mezi území méně postižené antropogenní činností - má vyšší podíl půdy rekreačního rázu než zastavěných ploch.

Za první dva roky fungování Operačního programu Životní prostředí bylo v celé České republice podpořeno více než 3000 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 48,3 miliard korun. Do roku 2013 má být z evropských fondů uvolněno více než 5 miliard eur (asi 128 miliard korun). Obce a podnikatelé v Plzeňském kraji mají zatím schválené projekty za 2,8 miliardy korun - krajský průměr přitom činí téměř 3,5 miliardy korun.

 

Zdroj: sfžp