Více času na podstatné

Rozšíření poplatku na EURO 3 není žádnou novinkou

18.05.2015 10:37

Vláda ČR na svém zasedání dne 13. května 2015 schválila návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností (více ZDE), ve kterém se předpokládá rozšíření poplatku i na vozidla plnící normu EURO 3. Tento návrh přitom vychází z usnesení schváleném vládou již v listopadu roku 2011.

Předložit vládě do 31. prosince 2012 návrh nového zákona o zpětném odběru vybraných výrobků, ve kterém budou zahrnuty do placení poplatku za 1. registraci použitého vozidla i vozidla plnící emisní normu EURO 3, bylo ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu uloženo Usnesením vlády ČR č. 819 ze dne 9. listopadu 2011.

Vzhledem k diskuzi a značné medializaci tématu, kterou schválení věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností vyvolalo, je nutno uvést na pravou míru některé skutečnosti, které nebyly interpretovány zcela přesně.

Především je nutno zdůraznit, že se nejedná o žádný pravidelný „ekologický poplatek“, ale o poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, daný současně platným zákonem o odpadech. Tento poplatek se platí pouze jednou za životní cyklus provozování vozidla v ČR a to buď při první registraci ojetého vozidla z dovozu, nebo při první přeregistraci (změně majitele) vozidla již registrovaného v ČR.

Předmětný poplatek má pouze motivační charakter a záleží jen na rozhodnutí občana, zda se rozhodne své starší vozidlo tzv. „dojezdit“ (a žádný poplatek nehradit), nebo své staré vozidlo předat k ekologické likvidaci (zdarma) či je prodat dalšímu majiteli (přičemž bude zaplacen příslušný poplatek, pokud nebyl již jednou uhrazen). Doplňujícím prvkem k motivaci pro vyřazování těch nejstarších vozidel z provozu by mohl být i příspěvek vyplácený při předání vozidla k ekologické likvidaci, o kterém se v současné době jedná.

Vybrané poplatky jsou od 1. 1. 2015 ze zákona opět určeny pouze na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Současně od 1. 1. 2015 platí pro likvidaci vybraných autovraků recyklační kvóta 95 % (do konce roku 2014 to bylo 85 %), kterou je ČR povinna plnit. Tato skutečnost si logicky vyžádá i vyšší náklady u zpracovatelů autovraků, neboť v ČR vyřazovaná vozidla nejsou, vzhledem k jejich věku, na ekologickou likvidace konstrukčně a materiálově přizpůsobena tak, jako vozidla mladších generací. I to je důvodem, proč dochází k návrhu na rozšíření poplatku i na vozidla plnící normu EURO 3.

Je faktem, že počet v ČR registrovaných vozidel plnící normu EURO 3 zhruba odpovídá počtu vozidel ve věku 10 až 15 let. Avšak trvale se zvyšující dovoz ojetých vozidel ve věku nad 10 let je zřejmě i dalším důvodem pro rozšíření poplatku i na normu EURO 3.

 

 

 

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností počítá s variantou: vozidla, která neplní emisní normy (EURO 0) a EURO 1 = 10 000, EURO 2 = 5 000 a EURO 3 = 3 000 Kč. Důležité je také upřesnit, že tyto změny by dle nového zákona měly začít platit až v roce 2017.

 

 

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu, MŽP