Více času na podstatné

Rusnovkova vláda přenechá otázku surovinové politiky nové vládě vzešlé z voleb

14.08.2013 20:57

Vláda dnes přerušila jednání o surovinové politice, podle které by se v budoucnu mohly prolomit územní limity pro těžbu hnědého uhlí. Strategický dokument přerušila vláda s termínem do konce roku, uvedl na tiskové konferenci po jednání premiér Jiří Rusnok. Vláda tak chce přenechat otázku surovinové politiky vládě vzešlé z voleb.

 

Příští týden 21. srpna vláda mj. projedná:

  1. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
  2. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  3. Návrh nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
  4. Návrh na změnu přílohy – Statut Rady pro zdraví a životní prostředí – k usnesení vlády ze dne 9. ledna 2002 č. 36, k Informaci o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí a k návrhu Statutu Rady pro zdraví a životní prostředí, ve znění usnesení vlády ze dne 30. října 2002 č. 1046, k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století
  5. Návrh na přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
  6. Situační zpráva o plnění Aktualizovaného programu podpory environmentálních technologií v České republice 2011/2012
  7. Zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2012

 

Zdroj: vláda, ekolist (ČTK)