Více času na podstatné

S portálem www.tetiruka.cz snadno implementujete ISO 14001

01.08.2011 06:00

Praha, 28. července 2011 – Nově mají města, obce, mikroregiony, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a živnostníci možnost si krok za krokem, snadno a efektivně prostřednictvím odborného portálu www.tretiruka.cz implementovat systém řízení dle ISO 14001.

Na portálu www.tretiruka.cz vznikla nová odborná rubrika „ISO14001“ v rámci projektu „STEP BY STEP ISO 14001 pro neziskový a veřejný sektor“ na podporu implementace systému EMS dle mezinárodní normy ISO 14001. Rubriku tvoří a ke stažení se nabízí výkladové odborné texty, podklady, vzory, vzorová dokumentace, dva samostatné on-line kurzy na novém webu www.envikurzy.cz a zajímavé odkazy.

Výkladové texty jsou tématicky rozděleny do tří částí. První část je věnována samotnému výkladu normy ISO 14001, druhá část je věnována interním auditům a poslední část se věnuje environmentálnímu profilu. Autoři textů jsou Ing. Jan Mikoláš, CSc. a Ing. Josef Marek. Každá samostatná část je pro uživatele vybavena řadou příkladů a zejména vzorových dokumentů. Například v části výkladu normy ISO14001 naleznete vzorovou příručku a další dokumenty nezbytné pro zavedení systému. Takto uživatelsky přítulně jsou vybaveny i zbývající výkladové části. Dva samostatné on-line kurzy se zaměřují na výcvik interních auditorů a na stanovení environmentálho profilu. Kurz interního auditora je navíc doplněn o závěrečný test. Platí, že pro získání certifikátu interního auditora musí uživatel úspěšně projít dvěma testy.

Veškeré materiály, články, příklady, vzory, vzorové dokumentace jsou uživatelům poskytovány bez jakýchkoliv skrytých poplatků a plateb. Využití podkladů je vázáno pouze na registraci do tzv. registru „Účastníků projektu“ a také jen pro vlastní potřebu. Přístup do části online kurzů není taktéž omezen ani zpoplatněn. Pokud se rozhodnete otestovat své znalosti v testu pro interního auditora je zapotřebí pouze jednoduchá registrace. Následně Vám budou zaslány přístupové údaje. Po úspěšném složení všech testů Vám bude na požádání zaslán certifikát interního auditora v tištěné i v elektronické podobě. Administrativní a manipulační poplatek za správu kurzu a vystavení certifikátu je v tomto případě zpoplatněno částkou 500 Kč bez DPH. Poplatek je fakturován teprve na základě žádosti o výdaj certifikátu!

STEP BY STEP implementace ISO 14001 pro neziskový a veřejný sektor je název projektu, který byl podpořen SFŽP v rámci 5. výzvy. Hlavním cílem projektu je pomoc při zavádění (implementaci) dobrovolného systému environmentálního managementu  dle ISO 14001 v neziskovém a veřejném sektoru prostřednictvím interaktivního prostředí odborného internetového portálu www.tretiruka.cz. Od projektu očekáváme, že rozšíření systému ISO 14001 v rámci cílové skupiny projektu, kde to dosud není tak obvyklé. Projekt „STEP BY STEP ISO 14001“ byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.

České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením organizací,  podnikatelů, expertů a univerzit. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí pocházejících z průmyslových a jiných podnikatelských činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. CEMC slouží jako zdroj informací o eko - efektivnosti a jako katalyzátor stimulující zavádění environmentálního managementu. CEMC je členem mezinárodní sítě pro environmentální management (INEM), Spolku pro interdisciplinární a mezinárodní management (VIIM).

CEMC provozuje databázi o environmentálních službách (www.envisluzby.cz) a portál pro podniky, podnikatele a živnostníky - www.tretiruka.cz, jsme organizátory vzniku Asociace autorizovaných osob EIA/SEA a jsme Centrem technické normalizace pro oblast řady norem spadajících pod ISO 14001. CEMC nabízí své služby v oblasti: REACH, IPPC, EMS, ODPADŮ, legislativy a norem a vydává odborná periodika Odpadové fórum a Alternativní energii.

 

Zdroj: Tisková zpráva, CEMC