Více času na podstatné

Sbírka předpisů - nové předpisy VODA

18.05.2010 12:24

Ve sbírce zákonů (částka 53) vyšel nový předpis č. 150/2010 - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů