Více času na podstatné

Sdělení EK věnované energii z obnovitelných zdrojů

13.07.2012 08:44

EK vydala 6. 6. 2012 sdělení, ve kterém poukázala na již známý cíl (formulovaný ve směrnici přijaté v roce 2009) dosáhnout do roku 2020 20% podíl energií z obnovitelných zdrojů. Směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů, která byla schválena v roce 2009 v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku, obsahuje závazný cíl využívat v roce 2020 v unijním průměru 20 % produkované energie z obnovitelných zdrojů. Současně všechny členské státy zavazuje cíl navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v oblasti dopravy na 10 % konečné spotřeby. Indikativní podíl energie z obnovitelných zdrojů (dle do té doby platné směrnice č. 2001/77) byl nahrazen závazným cílem (konkrétní závazky byly stanoveny pro každý členský stát). Více ZDE.