Více času na podstatné

Seminář - vládní návrch zákona o vodách

12.11.2009 11:03

Zemědělský výbor a podvýbor zemědělského výboru pro lesní a vodní hospodářství PSP ČR porádá seminář k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/,

Seminář se uskuteční dne 19. listopadu 2009 (čtvrtek) od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 400, ve 4. patře, Těšnov 17, Praha 1v budově Ministerstva zemědělství