Více času na podstatné

seminář - ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH (20.8.2009)

05.08.2009 10:13

Národní stavební centrum s.r.o. - seminář

DATUM : 20.8.2009
ČÍSLO: 942
NÁZEV SEMINÁŘE: ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH
GARANT: Ing. Vladimír Jakoby
ZAMĚSTNÁNÍ: odbor životního prostředí - oddělení vodního a lesního hospodářství; Krajský úřad Jihomoravského kraje
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Vladimír Jakoby
ZAMĚSTNÁNÍ: odbor životního prostředí - oddělení vodního a lesního hospodářství; Krajský úřad Jihomoravského kraje
MÍSTO KONÁNÍ: NSC Brno
VLOŽNÉ: 925,- Kč bez DPH (1100,- Kč s DPH)
sleva pro členy ČKAIT, ČKA, CZB, vystavovatele NSC 10%
sleva pro členy SPS 20%
studenti zdarma (pouze při volné kapacitě sálu)
členové JMSS zdarma
PROGRAM: 9-13 hod, registrace 30 min před začátkem
ANOTACE K SEMINÁŘI: Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je jednou z částí českého právního řádu, jehož cílem je korigovat a zajišťovat vybrané činnosti související s výstavbou, rozvojem a provozem vodovodů a kanalizací, a to jak z pohledu jejich uživatelů, tak vlastníků, provozovatelů a orgánů veřejné správy. Problematika spojená s otázkou povolování a provozování vodovodů a kanalizací je v současné době velmi aktuální, a to i s ohledem na možné dotační tituly a dále také s odkazem na ustanovení vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, článek II. bod 6., který stanoví povinnost odkanalizování některých typů obcí (obec nad 2000 ekvivalentních obyvatel). Seminář bude zaměřen také na problematiku praktického řešení právních problémů vznikajících v souvislosti s postupy veřejné správy při povolování výstavby, provozu a při údržbě vodovodů a kanalizací. Dále se posluchači seznámí se základními povinnostmi provozovatelů, stavebníků a vlastníků vodovodů a kanalizací, včetně technických požadavků na jednotlivé druhy této infrastruktury a zejména s požadavky na jakost surové vody k úpravě na vodu pitnou ve vazbě na zákon o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále se seznámí s problematikou kanalizačních řádů a jejich schvalování. Samostatně se seminář zaměří na problematiku měření dodávané vody a množství vypouštěných odpadních a jejich kvality. Posluchači budou také seznámeni s řešením krizových situací při náhradním zásobování vodou.
Seminář je určen pro úředníky územně samosprávných celků, zejména vodoprávních úřadů, dále starostů obcí, vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací.
DOPORUČENÁ LITERATURA: široká nabídka odborných titulů na www.stavebniliteratura.cz, sleva pro účastníky 5%
PARTNEŘI: Akce je celoročním doprovodným programem Stavebních velethrů Brno

Zdroj: https://www.stavebnicentrum.cz