Více času na podstatné

Senát vrátil novelu zákona o ovzduší do Poslanecké sněmovny

28.04.2011 08:21

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2011. Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 191, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Stanovisko MŽP: Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa s politováním přijal rozhodnutí Senátu České republiky, který poslancům vrátil novelu zákona o ovzduší. Ministr se domnívá, že novela může zásadním způsobem přispět k řešení problémů špatného ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Novela má ulevit oblastem se špatnou kvalitou ovzduší. Zákon má pomoci hlavně Moravskoslezskému kraji, který patří k nejvíce znečištěným v Evropě. Tomáš Chalupa rozhodnutí senátorů respektuje, nicméně doufá, že se sněmovna k novele co nejdříve vrátí a návrh zákona většinou hlasů podpoří.

V okamžiku schválení novely a jejího následného uvedení v život, předloží Ministerstvo životního prostředí vládě návrh předpisu, který stanoví emisní stropy pro vymezené skupiny stacionárních zdrojů v územích se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Novela má také umožnit starostům zavést nízkoemisní zóny pro automobily, zdarma by se mohlo v době smogové situace jezdit po těch částech dálnic, které současně slouží jako obchvaty měst. Tím by se mělo zajistit, aby se doprava v době smogu dostala ven z měst a nezhoršovala ještě více situaci v centru.

Nízkoemisní zóny by pak města mohla zavést jako oblast, do které by nemohla vjet auta nesplňující emisní limity, zejména tedy starší vozy. Zónu by ale šlo vyhlásit jen tam, kde existuje možnost objížďky.

 

Zdroje: MŽP, Senát PČR