Více času na podstatné

SFŽP: Aktualizace Směrnice MŽP č. 12/2012 – dodatek č. 2

26.06.2013 12:44

Ministerstvo životního prostředí vydává dodatek č. 2 ke směrnici č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí). Úprava se týká textace omezení zahájení zadávacího řízení na stavební práce a dodávky, konkrétně článku 7, odstavce 2 a 3. Dodatek stejně jako konsolidované aktuální znění směrnice č. 12/2012 naleznete ZDE.

 

Zdroj: SFŽP