Více času na podstatné

SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016

14.09.2016 17:19

Státní fond životního prostředí (SFŽP) aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (verze č. 8) s účinností od 13. září 2016. Zveřejněn byl také aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP na rok 2016 (verze č. 11).

V aktualizovaných Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 došlo ke sloučení řídicích dokumentů Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RA a RoPD), tzn. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáváno již po schválení projektu výběrovou komisí, nikoliv až po uzavření všech dodavatelských smluv. S touto změnou souvisí přesun prověření bonity a zajištění vlastních zdrojů do fáze předběžné kontroly před vydáním RA a RoPD. Za účelem zrychlení zahájení financování byla dále doplněna povinnost předložit veškeré smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smluvní doklady o autorském a technickém dozoru, smlouvy na zpracování projektové dokumentace atd. do deseti pracovních dnů od jejich podpisu. V neposlední řadě byla provedena úprava postupů vydávání řídících dokumentů organizačních složek státu (OSS) a státních příspěvkových organizací zřízených OSS, které nespadají do resortu MŽP. Detailní přehled provedených změn je uveden v kapitole A dokumentu (tabulka Přehled změn).

Současně Fond zveřejnil aktualizovanou verzi Harmonogramu výzev na rok 2016.

 

Dokument ke stažení:

 

 

Zdroj: SFŽP