Více času na podstatné

SFŽP - Příjem žádostí pro XL. výzvu již od 20. července

20.07.2012 09:16

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XL. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány od 20. července do 31. srpna 2012. Alokace na schválené projekty v oblasti podpory 4.1  je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč a v oblasti podpory 4.2 ve výši 500 mil. Kč.

 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy:

  • Maximální výše podpory voblasti podpory 4.1 je 50 mil. Kč na projekt a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje).
  • Maximální výše poskytnuté podpory na výstavbu jednoho sběrného dvora je 15 mil. Kč.
  • Maximální možná výše podpory voblasti podpory 4.2 na projekty sanací vážně kontaminovaných lokalit je 300 mil. Kč.

Dokumenty k XL. výzvě OPŽP

Více na stránkách SFŽP.cz