Více času na podstatné

SFŽP prodloužil lhůtu pro akceptaci dokumentů

14.03.2011 11:17

Dosud mohli žadatelé o dotaci při podávání žádosti použít dokumenty starší maximálně 6 měsíců. Nyní tuto lhůtu SFŽP prodlužuje na 2 roky.

Dle aktualizované Příručky pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) bude možné použít dokumenty (např. stanoviska krajských úřadů) staré maximálně 2 roky, jsou-li věcně aktuální a platné dle legislativy ČR.
 

Lhůta se počítá ke dni podání žádosti. Dosud nebylo možné použít dokumenty starší 6 měsíců, nyní se tato lhůta prodlužuje na 2 roky.

Příručka pro žadatele je v současné době aktualizována. Nicméně již nyní bude Státní fond životního prostředí ČR dvouletou lhůtu při příjmu žádostí aplikovat. 

 

Zdroj. sfžp