Více času na podstatné

SFŽP: Schválené projekty v rámci XIII. (PO 1) a XXVIII. (PO 3) výzvy OPŽP

04.06.2012 08:33

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa  schválil k přidělení dotací z OPŽP 57 projektů z prioritní osy 1 (dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní ) a 1 projekt z prioritní osy 3 (dotace na udržitelné využívání zdrojů energie). U prioritní osy 1  se jedná o projekty z XIII. výzvy, které byly dosud zařazeny v tzv. zásobníku projektů. Rozhodnutím ministra jsou vráceny do procesu řádné administrace jako schválené žádosti.

Zásobník projektů OPŽP obsahuje projekty, které nebylo možné uspokojit v rámci určité výzvy pro nedostatek finančních prostředků. Tyto projekty  vyhověly  všem předepsaným podmínkám v rámci dané výzvy a jsou tak v zásobníku k okamžité  dispozici v případě, že se finanční prostředky uvolní. Potom jsou tyto projekty postupně  zařazovány do standardního procesu administrace a je jim vydán Registrační list.

 

Dokument ke stažení:

Schválené projekty v rámci XIII. (PO 1) a XXVIII. (PO 3) výzvy OPŽP.

 

Zdroj: SFŽP