Více času na podstatné

SFŽP: Ukázkové studie proveditelnosti pro prioritní osou č.2

24.10.2011 08:00

SFŽP umístil do sekce "vzory a metodiky" k programům z OPŽP nově dvě ukázkové studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - kropící a samosběrné vozy zpracované jak pro menší osídlení - obce, tak i pro městské zástavby. Přostřednictvím SFŽP ČR, prioritní osa č.2, lze pořídit čistící techniku - samosběrných strojů se skrápěním. Parametry řešení, tj. způsob a četnost čištění komunikací musí být zvoleny s cílem dosáhnout maximálního účinku za přijatelných investičních i provozních nákladů. Zveřejněné studie mají žadatelům pomoci při hledání správného nastavení všech potřebných parametrů.

 

Dokumenty ke stažení:

Ukázková studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - pro město

Ukázková studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3 v Prioritní ose 2 - pro malou obec