Více času na podstatné

SFŽP: Vyhlášení 2.výzvy k předkládání žádostí o podporu vodohospodářských akcí

01.06.2012 09:31

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 2.výzvu k předkládání žádostí v rámci „Programu podpory vodohospodářských aktivit" dle Příloh V Směrnice MŽP č.6/2010. Aktuální 2.výzva je vyhlášena na podporu vodohospodářských akcí dle programu V.3. Program podpory dle Příloh V Směrnice MŽP č. 6/2010, dříve „Program podpory zajištění monitoringu vod", byl ke dni 17. 4. 2012 aktualizován a rozšířen právě o program V.3. Proto doporučujeme si kromě této výzvy a jejích příloh nově stáhnout veškerou dokumentaci programu (viz aktualita z 23. 4. 2012). Příjem žádostí bude zahájen od 1. 6. 2012, končí dnem 20. 6. 2012 ve 12.00 hod.

 

UPOZORNĚNÍ: Plánovaná výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1. Snížení znečištění vod, oblast podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů je připravena k vyhlášení a stane se tak ihned po obdržení oficiálního stanoviska Evropské komise ke konkrétním podmínkám týkajícím se zajištění budoucího provozování vodohospodářské infrastruktury s odkazem na Přílohu č. 7 Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí, které již byly dojednány v rámci bilaterálních jednání.

 

Dokumenty ke stažení:

Příloha 1 - Formulář pro žadatele

Příloha 2 - Pokyny pro žadatele

Příloha 3 - Požadované doklady a posuzovaná kriteria

Text 2. výzvy

 

Zdroj: SFŽP