Více času na podstatné

SFŽP - závazná metodiky pro výpočet emisí v prioritní ose 2

19.05.2011 10:10

Týká se projektů v OPŽP patřících do podoblasti podpory 2.1.3 - pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti.

 

Pro stanovení množství emisí (reemisí) tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem zvíření z povrchu komunikací vlivem dopravy, je v České republice i v zahraničí, standardně používána metodika US EPA „AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors", kapitola 13.2.1. „Paved Roads" (Metodika EPA 42).

Na základě výše uvedené Metodiky EPA 42 předkládáme závazný postup výpočtu „Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy" , včetně závazných výpočtových tabulek.

 

zdroj: SFŽP