Více času na podstatné

SFŽP zveřejnil závazné nástroje FEA pro prioritní osy 3 a 4

27.07.2011 08:13

V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (dále jen FEA) pro Prioritní osu 3 a 4 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

 

Soubor aktualizovaných nástrojů FEA, verze 16.1 pro PO4 a 16.4 pro PO3, obsahuje vedle výpočetních modelů a uživatelských manuálů též doprovodné metodické texty. Použití modelů finanční a ekonomické analýzy je povinné pro všechny velké projekty v rámci XXIX. a XXX. výzvy OPŽP. Nástroje pro zpracování FEA jsou určeny k použití v programu MS Excel, verze 2003 a 2007. Zpracování FEA  jiným softwarem není přípustné.

Podrobné informace ke zpracování FA/FEA projektů jsou uvedeny v uživatelských manuálech k jednotlivým modelům. V případě pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel Oddělení projektové podpory.

 

Zdroj: sfžp