Více času na podstatné

Školení - problematika REACH, CLP (GHS)

08.09.2009 11:53

CEMC na měsíc říjen připravil dva samostatné semináře k problematice REACH a nového Nařízení CLP (Nařízení (ES) č. 1272/2008). První seminář se bude konat 21. října 2009 tradičně v hotelu Pramen na černém mostě v Praze. Tento seminář bude zaměřen na tzv. následné uživatele, s cílem poskytnout účastníkům školení veškerou informační podporu pro toto období prvních registrací. Obsah semináře bude zaměřen na práva a povinnosti právě následných uživatelů. Druhý seminář je primárně zaměřen na problematiku nového způsobu označování a klasifikace látek, který byl přijat již 16. prosince 2008, a který sebou přináší nové povinnosti. Tento seminář se bude konat 27. října 2009, a taktéž v hotelu Pramen na černém mostě v Praze. Oba semináře budou začínat od 9hod a semináři Vás bude provázet Ing. Oldřich Petira, CSc. Více ZDE