Více času na podstatné

Skutečné vícenáklady na podporu obnovitelných zdrojů v prvním pololetí letošního roku výrazně převyšují předpoklady z konce loňského roku

06.09.2011 09:03

Energetický regulační úřad vyhodnotil údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v prvním pololetí letošního roku. Na základě tohoto vyhodnocení byl stanoven reálný předpoklad celkové roční výroby z těchto zdrojů v roce 2011, včetně jejího dopadu do regulovaných cen v následujících letech. ERÚ konstatuje, že v průběhu prvního pololetí letošního roku došlo k výraznému nárůstu výroby oproti předpokladu, kalkulovanému do regulovaných cen pro rok 2011. více....