Více času na podstatné

Složení výkladové komise MZe pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích

13.06.2012 08:48
 Osoba  Funkce  Organizace 
Ing. Vladimír Chaloupka  předseda Ministerstvo zemědělství 
JUDr. Josef Nepovím  místopředseda SOVAK 
Ing. Ondřej Lípa tajemník Ministerstvo zemědělství 
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.  člen Ministerstvo zemědělství 
Ing. Vladimír Jakoby  člen Krajský úřad Jihomoravského kraje 
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.  členka Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
Ing. Jiří Duda  člen Ministerstvo zemědělství 
Pavel Novák  člen Svaz měst a obcí 
JUDr. Roman Slouka  člen Krajský úřad Vysočina 
Ing. Lubomír Trachtulec  člen Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 

 

Zdroj: MZe