Více času na podstatné

Štítek: výkladové komise MZe pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích

Složení výkladové komise MZe pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích