Více času na podstatné

Směrnice o průmyslových emisích (IPPC) - přehled změn

19.07.2010 08:44

Dne 07.07.2010 odhlasovalo plénum Evropského parlamentu kompromisní pozměňovací návrhy, které byly již dříve dohodnuty v rámci trialogu s členskými státy zastoupenými Radou. Jednání k návrhu směrnice o průmyslových emisích, který byl předložen Evropskou komisí v prosinci 2007, je tedy u konce. Nyní již proběhne pouze několik formálních kroků, jako je například konečné potvrzení Radou a kontrola textu ze strany právníků – lingvistů, a předpis bude zveřejněn v úředním věstníku Evropské unie. Zveřejnění se očekává koncem tohoto roku. Více ZDE