Více času na podstatné

Štítek: směrnice o průmyslovém znečištění

Kompromis směrnice o znečištění dává výjimku teplárnám a uhelným elektrárnám

Směrnice o průmyslových emisích (IPPC) - přehled změn