Více času na podstatné

Směrnice pro poskytování finančních prostředků v rámci národních programů SFŽP ČR

05.05.2010 13:57

Dne 30. dubna 2010 podepsala ministryně životního prostředí novou Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“). Tato Směrnice upravuje pravidla pro poskytování podpory z národních programů Fondu. V Přílohách Směrnice jsou pak vyhlášeny jednotlivé programy podpory. V Přílohách I – VI a IX jsou stanovena upravená pravidla pro programy, které již existovaly v předcházejícím období (Program ochrany ozónové vrstvy Země, Program na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích, Programy podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, Program podpory obcí ležících v regionech národních parků, Program podpory zajištění monitoringu vod, Program na podporu systému pro nakládání s autovraky a Program pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR – péče o zeleň a životní prostředí). V Přílohách VII a VIII jsou vyhlášeny zcela nové programy podpory – Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU a Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů.

Stáhněte si...
  • Směrnice MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR (PDF, 50 kB)
  • Přílohy I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu ochrany ozonové vrstvy Země (PDF, 73 kB)
  • Přílohy II Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích (PDF, 62 kB)
  • Přílohy III Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programů podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství (PDF, 104 kB)
  • Přílohy IV Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků (PDF, 102 kB)
  • Přílohy V Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod (PDF, 66 kB)
  • Přílohy VI (PDF, 79 kB) Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky
  • Přílohy VII (PDF, 52 kB) Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU
  • Přílohy VIII (PDF, 69 kB) Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů
  • Přílohy IX Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR – péče o zeleň a životní prostředí (PDF, 59 kB)

zdroj: mžp