Více času na podstatné

Směrnice rady o čištění městských odpadních vod

09.04.2010 08:57

Česká republika vyjednala v rámci Smlouvy o přistoupení do Evropských společenství pro implementaci Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod dvě přechodná období - 31. 12. 2006 a 31. 10. 2010. Materiál „Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod“, který každoročně projednává a schvaluje vláda České republiky, řeší plnění požadavků uvedené Směrnice.

 
Jeho součástí je i aktuální Seznam konkrétních aglomerací rozdělený na ty, které splňují požadavky Směrnice, které musí být dořešeny v rámci implementace Směrnice ve stanoveném přechodném období a ty,které v současné době nemají připravené žádné projekty. Dořešit jednotlivé aglomerace znamená realizovat v těchto aglomeracích opatření,
tj. výstavbu, rekonstrukci či intenzifikaci čistírny odpadních vod a /nebo výstavbu či dostavbu kanalizace. U každé aglomerace je uveden její název, příslušnost ke konkrétnímu kraji České republiky, celkový počet ekvivalentních obyvatel, procento napojení na kanalizaci, zda vyhovuje čistírna odpadních vod, náklady na realizaci opatření a termín ukončení akce.

 

Aktuální "Seznam aglomerací" platný ke dni 22.3.2010 v rámci "Aktualizace Strategie financování implementace směrnice rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod", který je průběžně veden na základě úkolu III.3. dle Usnesení vlády ČR č. 113 ze dne 4. února 2008 je k dispozici ZDE

 

Zdroj: Mze