Více času na podstatné

Štítek: Směrnice rady o čištění městských odpadních vod

Směrnice rady o čištění městských odpadních vod

Konkrétní seznam aglomerací České republiky (podle směrnice Rady č. 91/271/EHS)