Více času na podstatné

Sněmovní tisk 895 Vl. n. z. o vodách - EU

26.04.2010 11:35

Stav projednávání ke dni: 26. dubna 2010

 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2009.
  Zástupce navrhovatele: min.zeměd.,min.živ.prostředí.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 26. 8. 2009.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Daniel Petruška a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor
  • 1. Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1396).
   • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/1 (pozměňovací návrhy).
   • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/2 (pozměňovací návrhy).
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/3 (pozměňovací návrhy).
    • 2. Čtení
     Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
     Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
     Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 895/4, který byl rozeslán 11. 3. 2010 v 12:30.
     • 3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 257, usnesení č. 1634).

 • Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.
 • SENÁT
 • Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 251/0.
  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 4. 2010 a přijal usnesení č. 296, které bylo rozdáno jako tisk 251/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (schvaluje).

  Návrh projednán dne 23. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 484).