Více času na podstatné

Soubor opatření Komise pro větší energetickou účinnost

23.06.2011 06:52

Ve středu 22. června představila Evropská komise soubor doporučení, která by měla vést k větší energetické účinnosti a k úspoře energií v EU. Nejlevnější energie je dle komise ta, která se nespotřebuje. Nový soubor doporučení byl vydán za účelem splnění cílů energetické účinnosti, tak jak bylo stanoveno ve strategii EU 2020. Členské státy by se dle doporučení komise měly snažit účinněji využívat energii ve všech fázích energetického řetězce. Komise rovněž plánuje zefektivnit využívání energie v každodenním životě a pomoci občanům a veřejným orgánům s úsporou spotřeby. více...