Více času na podstatné

Stanovení základního rámce pro práci s daty a informacemi

11.03.2011 09:55

2.1 Stanovení základního rámce pro práci s daty a informacemi

 

Organizace vybírají indikátory proto, aby zajistily srozumitelnější a užitečnější prezentaci kvantitativních či kvalitativních dat nebo informací.

Počet vybraných indikátorů by měl odpovídat povaze a velikosti provozu organizace. Volba indikátorů ovlivní, jaká data bude třeba zjišťovat a shromažďovat.

Indikátory musí umožnit převod příslušných dat na stručné a výstižné informace o úsilí managementu ovlivnit environmentální profil organizace a o environmentálním profilu provozu organizace nebo stavu životního prostředí ovlivněného organizací.

Nutností je vybrat pro hodnocení environmentálního profilu dostatečný počet relevantních a srozumitelných indikátorů.

S výhodou lze použít data, která již organizace má nebo může získat z jiných zdrojů – to usnadňuje a zjednodušuje proces EPE.