Více času na podstatné

Stanovisko EIA k záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice"

01.02.2010 08:58

MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko k předmětnému záměru. více...