Více času na podstatné

Štítek: Spalování odpadu

Porovnávací studie LCA skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu

ODPAD JE ENERGIE je název internetových stránek, které se zabývají energetickým využíváním odpadu.

Stanovisko EIA k záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice"

Spalovna Pfafenau a spalovna nebezpečných odpadů Simmering Haide

ČR potřebuje rychlou změnu odpadové legislativy

Odpadové fórum zasahuje! Stížnost na pořad Nedej se!

EPH s ohledem na potíže se získáním evropské dotace odkládá záměr stavět spalovnu v areálu teplárny v Komořanech u Mostu

Novela zákona o odpadech se dá zjednodušeně nazvat jako souboj skládkařů a spalovačů

E15: EU české spalovny nepodpoří, Plzeň přišla o půl miliardy