Více času na podstatné

Stanovisko hospodářského výboru k vládnímu návrhu zákona o ochraně ovzduší (ST 449)

23.11.2011 08:28

Hospodářský výbor projednal dne 16. listopadu 2011 návrh zákona o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 449) a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 449 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Více ZDE