Více času na podstatné

Stanovisko průmyslu k revizi směrnic o odpadech a o skládkách odpadů

12.10.2016 20:01

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje základní principy revize těchto směrnic a přechodu k cirkulární ekonomii. I proto Svaz souhlasí s aktivním dodržováním hierarchie nakládání s odpadky a zvýšení podílu recyklace, v případech kdy je ekonomicky a environmentálně smysluplná. Svaz průmyslu a dopravy ČR věří, že pro budoucí optimální implementaci těchto společných cílů je jednoznačně nezbytné, abychom jednak provedli zreálnění cílů, vytvořili jasné definice pro jednotnost výkladů těchto cílů a brali v potaz národní specifika.

V Evropském Parlamentu se tomuto tématu věnují Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Hlasování k pozměňovacím návrhům se očekává 13. října 2016 v ITRE a na 7. listopadu 2016 v ENVI.

Celé stanovisko Svazu naleznete ZDE.

 

Nenechte si ujít: