Více času na podstatné

Státní energetickou koncepci vláda projedná příští týden. Surovinová politika musí počkat na velkou novelu horního zákona.

31.10.2012 08:01

Poradní skupina odborníků v čele s profesorem Václavem Pačesem, předsedou učené společnosti ČR, a Danou Drábovou, předsedkyní státního úřadu pro jadernou bezpečnost, spolupracující s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) bude pokračovat ve své práci i po té, co vláda projedná státní energetickou koncepci čr (SEK).

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se v úterý setkal se zástupci poradní skupiny odborníků, kteří na jaře zpracovali pro MPO zásadní doporučení pro tvorbu aktualizace SEK a podíleli se i na oponentuře dokumentu zpracovaného ministerstvem.

Zároveň nabídl profesor Pačes jménem komise další konzultace týkající se souvisejících strategických dokumentů a případně názor komise a navazující dokumenty, které budou po schválení koncepce zajišťovat její realizaci. Ministr nabídku s díky přijal. Neformální konzultace s komisí jako týmem nezávislých odborníků představujících různé obory a úhly pohledu na energetiku tak budou v tomto smyslu pokračovat.

Kuba dále informoval, že aktualizace SEK bude po dohodě s premiérem Petrem Nečasem zařazena na program vlády příští týden s tím, že rozpory již byly s ostatními resorty vyřešeny. Projednání Surovinové politiky bude zatím posunuto a bude projednána až v souvislosti s předložením věcného záměru tzv. „velké novely“ horního zákona, kterou v průběhu listopadu předloží MPO spolu s MŽP a která by měla představovat všeobecně přijatelné řešení týkající se právního rámce další těžby surovin v Česku.