Více času na podstatné

Stav Nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě

13.05.2011 08:35

Zveřejnění Nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě lze očekávat ve Sbírce zákonů a to do srpna letošního roku. Dále nám MŽP sdělilo, že v současné době probíhá vypořádání připomínek uplatněných k návrhu NV v rámci meziresortního připomínkového řízení. Následně bude návrh NV předložen vládě.