Více času na podstatné

STEP BY STEP implementace ISO 14001 pro neziskový a veřejný sektor

18.08.2010 08:50

STEP BY STEP implementace ISO 14001 pro neziskový a veřejný sektor je název projektu, který byl podpořen SFŽP v rámci 5. výzvy. Hlavním cílem projektu je v nastartování zavádění (implementaci) dobrovolného nástroje ISO 14001 (systém environmentálního managementu) v neziskovém a veřejném sektoru a to prostřednictvím interaktivního prostředí odborného internetového portálu www.tretiruka.cz.

 

Projekt je koncipovaný jako jednoletý. V rámci projektu budou postupně publikovány na portálu www.tretiruka.cz odborné texty případně on-line kurzy k následujícím tématům:

- ISO 14001 (systém environmentálního managementu)

- ISO 19011 (interní auditor)

- ISO 14031 (environmentální profil)

Veškeré publikované texty budou uživatelům www.tretiruka.cz poskytnuty zdarma a budou všeobecně dostupné.

 

Cílová skupina projektu

- města, obce

- mikroregiony

- municipality zapojené do projektu Národní síť zdravých měst

- municipality zapojené do Místní Agendy 21

- občanská sdružení

- nestátní neziskové organizace (NGO)

  

Realizátorem projektu je CEMC – České ekologické manažerské centrum (www.cemc.cz) jakožto provozovatel portálu www.tretiruka.cz

Kontakt na manažera projektu: Ing. Jiří Študent ml., studentj@cemc.cz, 602 617 616

 https://www.sfzp.cz/images/logo-sfzp-2r.gif

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR v hodnotě 1.606.140 Kč