Více času na podstatné

Studie stavu teplárenství a iniciativa inteligentních sítí

18.03.2011 07:26

Cílem „Studie stavu teplárenství“ je vytvoření dostatečných podkladů pro aktualizaci Státní energetické koncepce, která je ve své – v současnosti platné – podobě z roku 2004 beznadějně zastaralá. Kritickým místem všech diskusí o české energetice je neustále odkládané rozhodnutí státu, jak řešit otázku tzv. územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí (ÚEL) v podkrušnohorských pánvích v souladu s reálnými potřebami české energetiky na období let 2010-2035, případně dále. Do dnešního dne k žádnému zásadnímu rozhodnutí nedošlo. ÚEL byly vytvořeny soustavou vládních usnesení ve zcela jiné době a za okolností, které jsou oproti současnosti dramaticky odlišné. Po dvou dekádách již nazrál čas k přehodnocení minimálně části tehdejších rozhodnutí. více...

 

Unijní Iniciativa energetických intelegentních sítí hledá řešení na výzvy energetické politiky výzkumem, demonstracemi a praktickým nasazením nových strategických a účinnějších technologií přenosu, distribuce a finální spotřeby energie. více...