Více času na podstatné

Teplárenské dny po 17. letech poprvé na Moravě

04.04.2011 08:22

Mezinárodní odborná výstava Teplárenské dny 2011 se po 17. letech své existence stěhuje na Moravu, konkrétně do Ostravy. Akce proběhne na Výstavišti Černá louka ve dnech 19. – 21. dubna 2011.

Teplárenské dny se orientují na oblasti jako jsou:

-  výroba technologických zařízení pro oblast výroby tepelné energie,
-  výroba technologických zařízení pro oblast distribuce tepelné energie,
-  výroba technologických zařízení pro oblast elektroenergetiky,
-  výroba technologických zařízení pro chlazení,
-  obnovitelné zdroje energie a výroba zařízení pro jejich využívání,
-  zařízení pro energetické využívání odpadů,
-  informační a řídící systémy pro energetiku.

 Na odborných výstavách „DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM“, „OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE“ a „ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ je tedy možné:

- prezentovat se odborníkům z oblasti teplárenství a elektroenergetiky,
-  setkat se se zástupci výrobních a obchodních firem z České republiky i zahraničí,
-    seznámit odbornou i laickou veřejnost s nejmodernějšími technologiemi pro zásobování teplem i chladem, pro výrobu a zajištění dodávek tepelné i elektrické energie a pro využívání obnovitelných zdrojů energie.

Součástí akce bude také několik odborných konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na uvedenou problematiku z pohledu technického, ekonomického i ochrany životního prostředí, které pořádají Teplárenské sdružení České republiky, Cech topenářů a instalatérů České republiky, firma EKONOX, s.r.o. Pardubice a společnost PAREXPO s.r.o.

         19. - 21. 4.    Konference TS ČR    Dálkové zásobování teplem a chladem

         19. 4.            Konference firmy EKONOX, s.r.o.    Energetika a životní prostředí 2011

         20. 4.            Konference firmy PAREXPO, s.r.o.   Obnovitelné zdroje energie pro venkov   

                           a teplárenství

         20. 4.            Konference firmy PAREXPO, s.r.o.   Odpady v energetice - jejich využití a   

    energetické využití odpadů

         20. 4.            Česko-polský energetický den   

         21. 4.            Seminář firmy PAREXPO, s.r.o.   Realizace inteligentních sítí a změny v   

   předpisech pro energetiku

Vzhledem k místu letošního konání Teplárenských dnů stojí za zdůraznění Česko-polský energetický den, díky němuž dojde k setkání odborné veřejnosti z obou republik a předání si vzájemných zkušeností (viz Související článek).

Partnery Teplárenských dnů jsou již tradičně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a orgány místní samosprávy v lokalitě pořádání akce.

 

Související články

 

Bližší informace najdete na www.teplarenske-dny.cz