Více času na podstatné

Termíny pro připomínkování draftů referenčních dokumentů o BAT “Intenzivní chov drůbeže a prasat” a “Výroba desek na bázi dřeva”

07.08.2013 12:11

Dne 1. srpna 2013 byl zveřejněn druhý návrh referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Intenzivní chov drůbeže a prasat” (z angl. Intensive Rearing of Poultry and Pigs) pro průmyslovou kategorii 6.6. dle přílohy č. 1) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Uvedený referenční dokument o BAT (BREF) je v gesci resortu Ministerstva zemědělství (MZe).

 

Připomínkování návrhu referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Intenzivní chov drůbeže a prasat” probíhá do 21. října 2013 a dokument je k dispozici na stránkách Evropského úřadu IPPC v Seville (EIPPCB). V případě připomínek k uvedenému návrhu dokumentu se obraťte na Ing. Petra Zajíčka, Ph.D., vedoucího oddělení environmentálního a technologického rozvoje odboru bezpečnosti potravin MZe: petr.zajicek@mze.cz.

•    Druhý draft referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Intenzivní chov drůbeže a prasat”

 

Dne 30. července 2013 byl zveřejněn první návrh referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Výroba desek na bázi dřeva” (z angl. Wood-based panels production) pro průmyslovou kategorii 6.1. c) dle přílohy č. 1) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Uvedený referenční dokument o BAT (BREF) je v gesci resortu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Termín pro zasílání připomínek byl stanoven do 15. října 2013. Případné bližší informace týkající se připomínkování uvedeného dokumentu si můžete vyžádat na e-mailové adrese: blahutova@mpo.cz.  První návrh referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Výroba desek na bázi dřeva” je k dispozici na stránkách Evropského úřadu IPPC v Seville (EIPPCB).

 

    První draft referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Výroba desek na bázi dřeva”

 

 

Zdroj: IPPC