Více času na podstatné

Štítek: BREF

Finální draft BREFu ‘Koželužský průmysl’ a Závěry o BAT pro BREF ‘Výroba cementu a vápna’

Formální přijetí dokumentu BREF 'Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého' Evropskou komisí

Úprava formátu české verze dokumentů BREF

Aktualizované návrhy některých dokumentů BREF

XII. ročník Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Revize referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

Termíny pro připomínkování draftů referenčních dokumentů o BAT “Intenzivní chov drůbeže a prasat” a “Výroba desek na bázi dřeva”

Reakce na článek v LN „ČEZ v Bruselu lobbuje za úlevy pro znečišťovatele“

Novinky IPPC: Velká spalovací zařízení a Nakládání s těžebním odpadem

Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení