Více času na podstatné

Text novely vyhlášky č. 257/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb. (problematika VOC)

29.08.2011 07:47

Od 13. září 2011 nabude účinnosti novela Vyhlášky č.257/2011 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. Text novely ZDE