Více času na podstatné

Text novely vyhlášky č. kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu včetně příloh! V

22.11.2011 13:25

Dne 6. prosince 2011 vstoupí v platnost novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Text novely vyhlášky včetně příloh a možnosti stažení nového předpisu ZDE.