Více času na podstatné

Štítek: dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení

Text novely vyhlášky č. kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu včetně příloh! V