Více času na podstatné

Text novely zákona o ovzduší - zákon č. 288/2011 Sb.

04.10.2011 08:59

Název předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Číslo předpisu: 288/2011 Sb.

Částka: 102/2011 Sb.

Datum účinnosti od: 19. října 2011

 

Text novely předpisu: ZDE