Více času na podstatné

TNI 01 0964 - Pokyn pro začlenění environmentálních aspektů do norem produktů

26.11.2009 07:56

Pokyn je určen pro ty, kdo se podílejí na zpracování produktových norem, aby upozornil na environmentální problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu všech fází životního cyklu produktu od těžby surovin přes výrobu, distribuci a užití až po nakládání s produktem po skončení jeho životnosti, včetně konečného odstranění. Přístup „krok za krokem“, který bere v úvahu celý životní cyklus produktu, tak umožní, řešení environmentálních problémů spojených s produktem již v průběhu zpracování normy.

 

V porovnání s předchozím vydáním vykazuje tato revidovaná verze nové znaky:

-  podrobný systematický přístup založený na principu uvažování ve smyslu životního cyklu

-  rozšířený environmentální kontrolní seznam

-  četné příklady možných environmentálních opatření pro každou fázi životního cyklu, včetně omezení a případných výběrů, které závisí na podstatě závažných environmentálních dopadů a rozsahu normy (příklady odkazují jak na ISO, tak na CEN normy).

-  doporučení pro vývoj environmentálních odvětvových pokynů (příloha A).

 

Tímto vydáním se nahrazuje ČSN 01 0964 z března 1999.

 

Dokunety ke stažení:

 

TNI 01 0964.pdf (397,4 kB)

cenguide4envissuesproductstandards.pdf (949,6 kB)

 

Doplnění článku - dostupnost norem:

Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje od 1. ledna 2009, v rámci programu podpory podnikatelům, záměr významně změnit systém v oblasti českých technických norem tzn. zajištění tvorby, snížení ceny, zlepšení dostupnosti  a  distribuce norem.

Snížení ceny českých technických norem a zlepšení jejich dostupnosti

Ceny norem jsou nově, transparentně stanoveny vyhláškou č. 486/2008 Sb., kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19. prosince 2008, a která nabyla účinnosti od 1. ledna 2009. Vzhledem k tomu, že důraz je kladen především na elektronickou formu přístupu, je zároveň vyřešena i snadná dostupnost služby. Kdokoli disponující osobním počítačem či notebookem a připojením k internetu má možnost po úhradě jím zvolené formy služby přistupovat do systému a pracovat s kompletním souborem českých technických norem v certifikovaném formátu pdf.

Elektronická forma norem

Dominantní v poskytování českých technických norem je elektronická forma. Přístup k normám je umožněn prostřednictvím internetu všem podnikatelům a ostatním zájemcům. Přístupné jsou všechny normy, což podnikatelům umožní snadnou orientaci nejen v normách určité oblasti, ale i v souvisejících a citovaných normativních dokumentech.

Cena za přístup do ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele:

 

Pouze pro čtení

 1.000,— Kč ročně                        

Čtení + tisk do  50 stran           

 1.500,— Kč ročně  

Čtení + tisk do 200 stran 

 2.500,— Kč ročně   

Čtení + tisk bez omezení

 3.500,— Kč ročně

Služba je dostupná na adrese: https://csnonline.unmz.cz

Cena za přístup do ČSN online pro firmy s více uživateli (je nutno uzavřít smlouvu):

S neomezenou možností tisku

  3.500,— Kč  ročně / 1 uživatel

Bez možnosti tisku      

  1.000,— Kč (do vyčerpání limitu) 

                         /  1 uživatel

Služba je dostupná na adrese: https://csnonlinefirmy.unmz.cz

Tištěná forma norem

Forma tištěných norem zůstala i nadále zachována. Tisk zajišťuje nejen národní normalizační orgán Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na svém pracovišti tj. Informační centrum ÚNMZ (Biskupský dvůr 5, Praha 1), ale také smluvně vázaní distributoři, jejichž úplný seznam naleznete na stránkách ÚNMZ

https://www.unmz.cz/cz/.../50/externi_distribuce.htm

Doplňující informace k této problematice najdete na portálu ÚNMZ: https://www.unmz.cz/cz/50/CSN_online.htm

Vyhláška č.486/2008 Sb., byla publikována ve Sbírce zákonů, v částce č. 155, ze dne 31. 12. 2008, a její plné znění najdete na portálu Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx

 

Zdroj: www.mpo.cz