Více času na podstatné

Štítek: norma

TNI 01 0964 - Pokyn pro začlenění environmentálních aspektů do norem produktů