Více času na podstatné

Třinecké železárny uvedly do provozu dvě nová odprašovací zařízení

23.11.2011 13:48

Společnost Třinecké železárny uvedla do provozu dvě nová odprašovací zařízení. Investice za více než 25 miliónů korun navazuje na největší ekologickou akci posledních let – modernizaci koksárenské baterie číslo 12 za 1,6 miliard korun. Právě díky modernizaci baterie se množství emisí tuhých znečišťujících látek snížilo pod 10 miligramů na metr krychlový. Tato hodnota odpovídá polovině povoleného emisního limitu pro Třinecké železárny.

Odprášení mlýnice uhlí a odprášení sušící linky jsou zařízení, která zabezpečují omezení emisí tuhých znečišťujících látek hluboko pod úroveň povolených hranic. To je jednoznačně pozitivní výsledek,“ uvedl investiční ředitel Třineckých železáren Ing. Jan Czudek.

Dvě moderní odprašovací zařízení nahradila předchozí mokré hladinové odlučovače. Původní odlučovače již nebyly schopny zajistit současný emisní limit pro tuhé znečišťující látky (TZL), tedy 20 miligramů na metr krychlový. Proto jednou z podmínek vyplývajících z integrovaného povolení pro generální opravu koksárenské baterie č.12 byla výstavba nových odprašovacích zařízení na středisku uhelná služba.

Nová odprašovací zařízení jsou tvořena kapsovými textilními filtry s automatickou regenerací a radiálními ventilátory. Firma Cipres Filtr Brno, která jednotky dodávala, garantuje maximální množství emisí ve výši 10 miligramů tuhých znečišťujících látek na metr krychlový. Autorizované měření na konci zkušebního provozu prokázalo splnění garantované hodnoty, a to u obou zařízení.

Ochrana životního prostředí, ať už jde o ovzduší, vodu či nakládání s odpady, je neoddělitelnou součástí podnikatelského programu Třineckých železáren. V posledních čtyřech letech investovala společnost Třinecké železárny do ekologických projektů více než 1,5 miliardy korun, což se také projevuje na zlepšení stavu životního prostředí v Třinci a okolí. V nejbližší době navíc vedení společnosti připravuje další tři velké ekologické projekty za celkem 2 miliardy korun - rekonstrukci sekundárního odprášení kyslíkové konvertorové ocelárny, rekonstrukci odprášení odléváren vysokých pecí a odprášení aglomerace č.2.

 

Technické specifikace odprašovacích jednotek:

 

Odprašovací jednotka v mlýnici uhlí se skládá:

1. Kapsový textilní filtr s automatickou regenerací typu CARM GH  12/8 (8) 7/17/8M/ODL s filtr. plochou 1176 m2

2. 4 ks ventilátor typ F45 s odsávaným množstvím vzduchu 84 000m3/hod

3. Odsávací potrubí pro 5ks mlýnů a sběrný pás po mlýny

4. Sestava 4 ks šnekových dopravníků DN 200 pro odsun odprašků na sběrný pás

5. Náhrada vzduchu – 2 klimatizační jednotky typ KLM 31 napojené na horkovod s množstvím přiváděného vzduchu 2 x 32 000 m3/ hod

 

Odprašovací jednotka sušiček koksu se skládá:

1. Kapsový textilní filtr s automatickou regenerací typu CARM GH  15/4 (8) 7/17/ODL s filtrační plochou 735 m2 pro odsávaní sušících bubnů

2. Kapsový textilní filtr s automatickou regenerací typu CARM GH  15/1 (8) 7/17/ODL s filtrační plochou 184 m2 pro odsávaní dopravních cest

3. 2 ks ventilátor typ F72  s odsávaným množstvím vzduchu 48 000 m3/hod pro odsávání sušících bubnů

4. 1 ks ventilátor typ F36  s odsávaným množstvím vzduchu 12 000 m3/hod pro odsávání dopravních cest

5. Odsávací potrubí pro obě sušičky koksu a dopravní cesty

6. Pneudoprava (fluidní) typu KV 300.1 AC firmy RAYMAN s.r.o. pro odsun odprášků na sběrný pás (přepravní výkon 300 kg/h).

 

Fotogalerie:

 

Odprášení mlýnice

 

Fluidní doprava na sběrný pás 127

 

Fluidní doprava odpr. - suška

 

Fluidní doprava odprášku - suška

 

Náhrada vzduchu - mlýny

 

Odprášení sušiček koksu 1

 

Odprášení sušiček kosu 2

 

Odsávací potrubi - suška (2)

 

Odsávací potrubi - suška

 

Odsávání sběr. pásu  117

 

Odsávání sběr. pásu v mlýnech

 

Odsun odp. v mlýnech - šneky