Více času na podstatné

Štítek: třinecké železárny

Třinecké železárny uvedly do provozu dvě nová odprašovací zařízení

Třinecké železárny uvedly do provozu dvě nová odprašovací zařízení

V Moravskoslezském kraji půjdou miliardové investice do ekologie

Třinecké železárny se pokouší o záchranu kriticky ohroženého ptáka

Zelený filtr v podobě stromů má významně pomoci k zachycení částic prachu.

Dvě tuny odpadů, to je výsledek čištění koryta řeky Olše

Třinecké železárny vypouští pouze 1 % tuhých emisí oproti 60. létům, mají i vlastní nornou stěnu

Díky nejmodernějším technikám by měly klesnout emise tuhých znečišťujících látek nejméně o třetinu

České výrobce oceli dlouhodobě ztěžuje přísná ekologická legislativa a vysoké ceny energie

V ŽDB Drátovna šetří ovzduší díky vozíkům na zemní plyn