Více času na podstatné

Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb.

05.03.2010 08:22

Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn vyšlo pod číslem 49/2010 Sb. Úplné znění nabylo účinnosti 11. prosince roku 2009.